Τρίτη 4 Μαΐου 2010

ο καθρέφτης της οργής

Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού (άρθρο 22 του Ελληνικού Συντάγματος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: