Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009

πρωινό στην Πάτμο


Αποχαιρετισμός στο καλοκαίρι.